Seminars & Workshops

Hội thảo và những chương trình huấn luyện dành riêng cho bạn

Với tư cách là một Huấn luyện viên đã được chứng nhận của chương trình Xây dựng Ước mơ, tôi có thể cung cấp các buổi thuyết trình, các chương trình huấn luyện kéo dài 1 ngày, nửa ngày hoặc những chương trình dành riêng cho các nhóm lớn hoặc nhỏ, những buổi luyện tập trong doanh nghiệp, những buổi thư giãn cho cá nhân và cho các cấp lãnh đạo.

Mỗi một chương trình đều có thể được thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp với nội dung huấn luyện.

Xin hãy liên hệ với tôi để sắp xếp những chương trình phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và nhóm của bạn.