Huấn luyện nhóm

Huấn luyện cho nhóm           

            Chẳng có đường tắt nào dẫn tới thành công. Tuy nhiên, với công cụ và nguồn hỗ trợ thích hợp, bạn có thể tăng tốc giúp bản thân mình nhanh chóng thành công, và đạt được những mục tiêu và ước mơ trong thời gian ngắn nhất.

            Một trong những cách tăng tốc hiệu quả nhất là được tư vấn cá nhân và được huấn luyện. Một huấn luyện viên hoặc một người thầy sẽ giúp những ý tưởng của bạn trở nên thực tế hơn, biến chúng trở thành những mục tiêu cụ thể và cho bạn những công cụ và động lực thích hợp để biến những mục tiêu ấy trở thành sự thực.

            Là Huấn luyện viên Xây dựng Ước mơ, Khôi sẽ cung cấp những chương trình huấn luyện phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

            Cho dù nhu cầu của bạn là gì, nội dung và kế hoạch của mỗi chương trình huấn luyện sẽ được vạch ra cụ thể và kỹ lưỡng để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất:

  •                Thoát khỏi những giới hạn và cản trở để đạt được thành công nhanh hơn.
  •                Phát triển sự tự tin vào bản thân.
  •                Xác định được điều quan trọng nhất đối với bạn, khuếch đại tầm nhìn của bản thân và          tận dụng những tài nguyên tốt nhất của bạn.
  •                Chiến lược, phương pháp và làm thế nào để vượt qua những nỗi sợ hãi, tự ti và lo lắng.
  •                Tận dụng hiện tại như là bàn đạp vươn tới mục tiêu.
  •                Hiểu rõ được những gì thiếu sót và những sai lầm thường mắc phải khi hiện thực hóa mục tiêu.

            Mỗi tháng, bên cạnh việc huấn luyện và diễn thuyết, tôi sẽ dành thời gian để tổ chức những buổi tư vấn chiến lược. Những buổi tư vấn này sẽ giúp bạn hiểu rõ được mình muốn gì, cái gì đang cản trở bạn và bạn cần làm những bước kế tiếp nào.

            Tôi cũng có thể sắp xếp các buổi hẹn, nhưng chúng được đặt trước rất nhanh nên nếu bạn muốn đặt lịch hẹn tư vấn, hãy liên hệ với tôi.