Một thông điệp từ Mary Morrissey

           (Nhà sáng lập của Học viện Làm chủ cuộc sống)

           

            ***Xin hãy bật loa***

 

 

[VIDEO]

 

 

            Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình huấn luyện của tôi, xin hãy liên hệ với tôi để sắp xếp một buổi tư vấn thêm.

            Mỗi tháng, bên cạnh việc huấn luyện và diễn thuyết, tôi sẽ dành thời gian để tổ chức những buổi tư vấn chiến lược. Những buổi tư vấn này sẽ giúp bạn hiểu rõ được mình muốn gì, điều gì đang cản trở bạn và bạn nên làm gì tiếp theo.

            Tôi cũng có thể sắp xếp các buổi hẹn, nhưng chúng được đặt trước rất nhanh nên nếu bạn muốn đặt lịch hẹn tư vấn, hãy liên hệ với tôi.

            Rất mong được nói chuyện với bạn.