Learn How To Master Every Area Of Your Life

Hello, my name is Khoi Nguyen and I’m a Certified DreamBuilder Coach – and a business partner of Mary Morrissey, of LifeSOULutions.

So What is a DreamBuilder Coach, and Why Would That Interest You? Continue….

Hãy Học Cách Làm Chủ Mọi Mặt Cuộc Sống Của Mình

Xin chào các bạn, tên tôi là Khôi Nguyễn và tôi là huấn luyện viên đã được chứng nhận của chương trình Xây dựng Ước mơ (DreamBuilder), và cũng là một đối tác kinh doanh của Mary Morrissey, thuộc LifeSOULutions.

Huấn Luyện Viên Xây Dựng Ước Mơ là gì và tại sao bạn nên quan tâm? Tiếp tục….